Posts

بازگشت اینستاگرام ؛ شاید هرگز!

 خوشبختانه بیش از یک ماه است که کشور در شرایط عادی است و بنابر آن چه مسئولان اعلام می کردند که در صورت عادی شدن وضعیت، شرایط اینترنت متفاوت خواهد شد، اما همچنان این وعده در مقام یک «حرف» باقی مانده و چه بسا سخت تر و پیچیده تر نیز شده است. سه شنبه شب، رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی تصریح کرد: «بحث رفع محدودیت پلتفرم‌های خارجی یک امر فراقوه‌ای است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری می‌شود. دفاتر پلتفرم‌های خارجی باید در کشور ما پاسخگوی عملکردشان باشند و تا وقتی که پاسخگو نباشند، طبیعتاً بستر ناامنی در کشور ما ایجاد می‌شود. وزارت ارتباطات با کمک به پلتفرم‌های داخلی سعی می‌کند که دسترسی مردم به فضای مجازی کمترین مشکل ممکن را داشته باشد.» به دنبال آن، وزیر ارتباطات هم ظهر دیروز مجدد، بر همین رویکرد تاکید و بازگشت اینستاگرام را در صورت ورود پلتفرم های خارجی به مذاکرات با این وزارتخانه «مشروط»  کرد و دیگر مطالبی که چندان بوی برگرداندن پلتفرم های پرکاربرد به مردم از آن استشمام نمی شد.  مکاتبات با اینستاگرام از آبان شروع شد ماجرای مکاتبه با اینستاگرام توسط  وزارت ارتباطات از اواسط آبا